Forsvarsadvokat

FORSVARSADVOKAT

 

Når du bliver sigtet af politiet, skal de rådgive dig om de muligheder, du har for at modtage hjælp fra en beskikket forsvarsadvokat. I udgangspunktet er det dig selv, som bestemmer hvilken forsvarsadvokat, du vil have.

EN BESKIKKET FORSVARER

 

Når du bliver sigtet af politiet, skal de rådgive dig om de muligheder, du har for at modtage hjælp fra en beskikket forsvarsadvokat. I udgangspunktet er det dig selv, som bestemmer hvilken forsvarsadvokat, du vil have. Det er ofte en tilfældig forsvarsadvokat, du får af retten, hvorved advokatsalæret til en start bliver betalt af det offentlige. Dømmes du i sagen, vil du dog efterfølgende afkræves salæret til advokaten. Frifindes du betales den beskikkede advokats salær af det offentlige. Der beskikkes en forsvarer i alle sager af strafferetslig karakter på nær i mindre alvorlige tilfælde som for eksempel bødesager i relation til færdselsovertrædelser. Ønsker du en forsvarsadvokat som bistand i en sådan sag, må du selv antage en.

EN BESTEMT FORSVARER

 

Du har i retten eller ved politiet en mulighed for at bede om en specifik forsvarsadvokat. Det er retten, der bestemmer, om du kan få en beskikket advokat. Ønsker du at skifte din forsvarer ud undervejs i straffesagen skal du meddele dette til retten, politiet eller til den nye forsvarer.

PRIVATANTAGET FORSVARER

 

Du har altid mulighed for at antage en privat forsvarer, der kan hjælpe dig ved en straffesag. Det gælder i alle straffesager, i tillæg selvom du ikke har et retsligt krav på en beskikket forsvarsadvokat. Du skal bare være opmærksom på, at du selv i hvert fald i udgangspunktet skal betale for udgifterne i forbindelse med advokaten – også ved en frifindelse. I nogle tilfælde kan retten imidlertid bestemme, at en del af udgifterne i forbindelse med en privatantaget forsvarsadvokat skal pålægges det offentlige, hvis der finder en frifindelse sted.

 

I RETSSALEN

 

Bliver man som sigtet tiltalt for forbrydelsen, skal sagen i retten. I den fase er det forsvarerens opgave at hjælpe den tiltalte ved at fører dennes sag så godt som muligt. Det er her, at forsvarsadvokaten kan afhøre både dig og vidner, der er relevante for sagen. Forsvareren vil mens retssagen kører trække alle de ting frem, der kan hjælpe den tiltalte til en frifindelse eller til den lavest mulige straf. Når der er afsagt dom i sagen er det forsvarsadvokaten, der har til opgave at rådgive tiltalte om mulighederne for at anke – hvis ikke dommen lød på frikendelse.

En FORSVARSADVOKATS OPGAVER

 

Som tidligere nævnt er det en forsvarsadvokats fornemste opgave at varetage tiltaltes interesser under straffesagen.             Han eller hun er derfor ikke objektiv i sin tilgang til dig og sagen, men er der for at hjælpe dig så godt som overhovedet muligt. Forsvarerens opgaver veksler alt efter, hvilket punkt sagsforløbet er nået til. Før retssagen vil forsvarsadvokaten ofte være med til afhøringerne, når den sigtede afhøres af politiet. Forsvareren kan derudover anmode politiet om at foretage efterforskningsskridt. Det kan for eksempel være afhøring af personer, der er vidner eller afgivelse af fingeraftryk fra implicerede med mere. Er politiet ikke enig i forsvarerens anmodning er det retten, som afgør udfaldet af anmodningen.         Som udgangspunkt er det muligt for en forsvarsadvokat at få alt materiale udleveret i en straffesag, så længe det er relevant.